Tuyển dụng nhân viên truyền thông-marketing

1. Chức danh: nhân viên truyền thông-marketing

2. Lương: Từ 3,500,000 đến 7,000,000 VND

3. Mô tả vị trí:
– Quản trị các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, youtube,.. 
– Lập kế hoạch marketing 
– Chăm sóc khách hàng: xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, kế hoạch chăm sóc khách hàng. 
– Triển khai, tổ chức sự akiện của công ty (online, offline) 
– Xử lý các ấn phẩm truyền thông: ảnh, video,… 
– SEO website 
– Thực hiện các công việc theo sự điều động của quản lý

4. Yêu cầu
– Quản trị các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, youtube,.. 
– Lập kế hoạch marketing 
– Chăm sóc khách hàng: xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, kế hoạch chăm sóc khách hàng. 
– Triển khai, tổ chức sự kiện của công ty (online, offline) 
– Xử lý các ấn phẩm truyền thông: ảnh, video,… 
– SEO website 
– Thực hiện các công việc theo sự điều động của quản lý

5. Hồ sơ:
– Hạn nộp hồ sơ: 30-12-2014
– Địa chỉ nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp qua email: hr.bbtvietnam@gmail.com
– Liên hệ: Ms.Thuy          SĐT: 01654071811